Nostalgitripp

Det var en gång...
  För en massa år sedan, närmare bestämt 1980, fanns det några ungdomar på mellan- och högstadiet i Leksand, ett gäng killar som var mycket intresserade av radio och elektronik.

Klicka för fullstor bild (81 kB). Det kördes ganska mycket 27 MHz, helst illegalt på otillåtna frekvenser och modulationssätt, så mycket att till och med Televerket gjorde några misslyckade tillslag. Med tur och skicklighet undveks konfiskering av utrustning, trots olagliga sändare. Det var en typ av katt- och råttalek med dåtida Televerket, vilket vi upplevde som kul och stimulerande. Televerket hade säkert en annan uppfattning.

Efter några år på PR-bandet med diverse ombyggda PR-apparater, som det "skippades" med till mellan- och sydeuropa, väcktes intresset ordentligt för långväga kontakter. Vid några tillfällen hade till och med stationer från USA hörts på 27 MHz, vilket på den tiden var mycket uppseendeväckande. Den som hade råd att införskaffa en radio med SSB, och så hög uteffekt som 15-20 W, ansågs vara kung på bandet.

Vi hade hört talas om att det fanns något som hette amatörradio, och ett av amatörbanden fanns tydligen precis ovanför 28 MHz. Det hördes en massa konstiga pip och tjut när man rattade sin 27-MHz-apparat tillräckligt högt i frekvens. Rattade man ytterligare högre upp i frekvens kunde man till och med höra folk som pratade med varandra. Detta verkade mycket intressant!

Vad vi visste fanns det en radioamatör i södra Leksand som hette Olle Bröms, SM4DOG, på den tiden för oss okänd anropssignal. Efter några år på PR-bandet, togs våren 1983 kontakt med Olle, som jobbade som lärare på Sammilsdalskolan. Efter några veckor hade Olle skaffat fram en telegrafikurs från Torsten, Klicka för fullstor bild (77 kB). SM4KRT i Borlänge. En bandkurs som sedemera lånades av Torsten för kopiering. Olle hade senare på en aulagenomgång med en film som lånats av SSA i värvningssyfte. Filmen var mycket intressant, den innehöll bl.a. kontakt via radio med kung Hussein av Jordanien (kung Hussein hade amatörradio som en av sina hobbies). Olle hade tagit med sig sin kortvågsstation (IC-701) till skolan med vilken han förevisade kortvågskkontakter inför ett gäng lystrande ungdomar, även några lokal-QSO:n på tvåmetersbandet med en handapparat (IC-2E) via R6:an i Orsa förevisades.

Det blev ett massivt intresse, varvid ett 30-tal personer anmälde sig till den telegrafikurs Olle hade ordnat. Telegrafikkursen startade våren 1983. En efter en försvann tyvärr deltagarna, tills det slutligen återstod ett fåtal personer av de som först anmälde sig vid kursstarten. Senare under hösten och efterföljande år avlades nervöst provtagning inför K.G. Bäcklund från Televerket. Resultatet blev ett gäng nya radioamatörer i Leksands kommun (SM4OTI, OTL, PAW, PBT, POI samt senare följt av RWO, SCK & SKA).
Klicka för fullstor bild (47 kB). 17:e Maj 1984 hölls ett konstitutionssammanträde för eventuellt bildande av en radioklubb i Leksand. På mötet framkom att vi skulle starta en radioklubb och ansöka om klubbsignal från Televerket. I november 1984 erhölls slutligen anropssignalen SK4SQ. I ett senare skede ansöktes även om tillstånd att uppföra en repeater på 2-metersbandet. 1986 erhölls signalen SK4RUV för detta. Några år senare kompletterades tillståndet att även gälla för en repeater på 70 cm-bandet.

En mycket enkel, primitiv och billig repeater byggdes 1986 och monterades på Käringberget (240 m.ö.h.) i centrala Leksand. Efter några månader fixade Olle så att vi fick flytta den till Åsleden (410 m.ö.h.), 5 km nordost om Leksand, ett betydligt högre QTH än Käringberget. Diverse olika radioapparater, antennkombinationer och länkningar mellan olika berg har därefter testats, men det var egentligen först när vi kom över några gamla TV-kaviteter som det hela började fungera ordentligt. Mellan 1987 - 1999 användes repeatern från Åsleden, för att därefter flyttas till nuvarande QTH. Åren på Åsleden var en nyttig lärotid för hur man bygger (och inte bygger) repeatrar. Förhoppningsvis har vi med åren på Åsleden lärt oss hur man bör och inte bör göra. Vi hoppas att vi nyttjat de bra idéerna på Höga berget, och lämnat kvar de mindre bra på Åsleden.

Klicka för fullstor bild (92 kB). Åsleden har och nyttjas fortfarande för de digipeatrar som klubben äger. Tyvärr blev samtliga digipeatrar stulna våren 2004. Efter diverse insamlingar lyckades vi få ihop till nya apparater, så numera finns det två digipeatrar installerade på Åsleden, avsedda för DX-cluster-trafik.

SK4SQ-4 - 144.825 MHz, 1200 baud (användarport)
SK4SQ-9 - 437.750 MHz, 9600 baud (forwardingport)

Klicka för fullstor bild (111 kB).
Samtliga digipeatrar stulna 2004-04-16.

Användarfrekvensen 144.825 MHz (1200 baud) har numera endast en användare, därför har digipeatern i mars 2016 konverteras till en APRS-digipeater på 144.800 MHz med callet SK4SQ-1. Det är fler användare på APRS, därför känns det mer relevant med en APRS-digipeater. DX-clustret går fortfarande att nå via SK4SQ-9 (9600 baud - 437.750 MHz), precis som tidigare.


Några bilder från dåtiden och nutiden...


Klicka för fullstor bild (47 kB). Klicka för fullstor bild (40 kB). Klicka för fullstor bild (26 kB). Klicka för fullstor bild (37 kB). Klicka för fullstor bild (53 kB). Klicka för fullstor bild (37 kB).
Klicka för fullstor bild (81 kB). Klicka för fullstor bild (64 kB). Klicka för fullstor bild (57 kB). Klicka för fullstor bild (113 kB). Klicka för fullstor bild (108 kB). Klicka för fullstor bild (77 kB).