SK4RUV repeater - IRLP-nod 5799Allmän information
  Repeatern, SK4RUV, i Leksand är konstruerad, byggd och optimerad för att användas till mobil och handportabel radiotrafik där ett stort behov av ökad räckvidd föreligger. Den är inte primärt tänkt att fungera som en relästation mellan stationära stationer för att köra DX via repeatern. Vi har absolut inget emot att repeatern används för DX-radiotrafik, så länge man kommer ihåg att prioritera mobil och handportabel radiotrafik.

Klicka för fullstor bild (153 kB). Enligt repeater-mötet i Falun, 2015, ansåg samtliga representerade amatörradioklubbar i Dalarna att 1750 Hz repeater-aktivering bör bibehållas på repeatrarna och att subtonbehovet norr om Dalälven är en icke-fråga. Subtonanvändning anses dessutom av de flesta aktiva radioamatörerna i Dalarna som direkt aktivitesthämmande. Vi har därför valt att inte subtonstyra squelchen på repeater-mottagaren i Leksand. Vi har istället implementerat möjligheten att starta repeatern via subton, då detta kan vara användbart vid de tillfällen man geografiskt befinner sig mittemellan R7-repeatrarna i Leksand, Sunne, Västerås eller Hudiksvall. Man kan då selektivt, med korrekt inställd subton, starta upp specifik repeater. 1750 Hz repeater-aktivering fortsätter, precis som tidigare, vara den primära metoden att starta repeatern i Leksand. Observera dock, för att använda och nyckla den externa IRLP-noden via repeatern krävs att användaren sänder subton. Se specifik information nedan för hur man använder IRLP-systemet via repeatern.

Sändaren
Klicka för fullstor bild (41 kB).   Leksands-repeatern sänder subton, men observera att den endast sänder subton i synk med inkommande subton på repeater-mottagaren. Om du inte sänder subton in på repeatern blir det heller ingen subton ut från repeatern. Vi har valt detta system för att nyckla den externa IRLP-noden på ett korrekt sätt samt skapa möjlighet för repeater-användaren att köra sin duobandsradio som crossbands-repeater om så önskas (kräver radio med dubbla VFO:er).

Observera att din motstation måste sända subton för att du ska kunna köra crossband-repeater med din befintliga duobandsradio. Du måste även aktivera subton (tone squelch) på din crossbands-repeaters tvåmeters RX-VFO.


Subton - bra, dåligt eller en nödlösning?
  Betänk följande angående användning av subton:
  • Om man sänder och samtidigt når fram till flera repeatrar på samma kanal, så innebär detta att man stör de oönskade repeatrarna oavsett om man sänder subton eller ej - subtonstyrning löser inte denna typ av störningsproblematik.

  • Repeatrar på samma kanal och som geografiskt befinner sig för nära varandra på grund av bristfällig koordination åtgärdas enklast med frekvensbyte - subtonstyrning löser inte denna typ av störningsproblematik.

  • Om man har problem med störningar på repeaterns infrekvens, om man då väljer att subtonstyra repeater-mottagarens squelch för att maskera och dölja störningarna - har man då verkligen löst problemet?

  • Om man befinner sig i en subtonstyrd repeaters periferiområde är man beroende av hur bra repeaterns subtonmottagare klarar av att detektera en brusig insignal. Detta innebär att man kan behöva mer än fördubbla sin uteffekt för att nå fram och trigga en subtonstyrd repeater-mottagare jämfört med en repeater-mottagare med traditionell squelch.

  • Med den svenska subtonmodellen återupprepas ej samma subton på två repeatrar på samma kanal. Detta kan vara användbart om man geografiskt befinner sig mittemellan två repeatrar på samma kanal, man kan då selektivt med korrekt inställd subton aktivera specifik subtonaktiverad repeater.

  • Subton på repeaterns sändare ger möjligheter för mottagande amatörradioanvändare att selektera enligt personligt behov, om så önskas.

IARU-rekommendationer (The VHF Managers Handbook)

  • Repeaters should use either CTCSS or 1750 Hz tone burst for access in order to prevent unwanted operation caused by interference or other signals.


  • FM repeaters provide a communication service to mobile amateur-stations (including hand-held equipment). In some cases they may be installed to aid accessibility of stations in mountainous area. They are not intended to make DX contacts possible.


  • FM repeaters should not regularly be used as a local chat channels for fixed (home) stations. This interferes with their defined use.Ett beskrivande citat från Mike Morris, WA6ILQ:

CTCSS doesn't fix anything. It just hides it!

CTCSS does not prevent or cure RF interference, it just adds selective earplugs. If two RF signals are on the same frequency at the same time, there will still be interference. The misunderstanding comes from the fact that if a CTCSS decoder is being used on the receiver and the unwanted signal has no tone (or a different tone), the receiver will not unsquelch. As said above, uninformed people think that if they can't hear the interference then it's not there. Sorry, but it's still there. If your receiver is hiding behind a tone decoder then you just have electronic earplugs in place.Läs gärna repeater-artikel publicerad i QTC 2013.

Repeater-möte i Falun, 2015. Nästan alla amatörradioklubbar i Dalarna fanns representerade.
Mycket god uppslutning vid repeater-mötet i Falun, 2015.
Alla länets repeater-ansvariga utom en var närvarande.
Närvarade var även SSA:s DL4 samt via Skype, SSA:s
repeater-funktionär.
IRLP
www.irlp.net   IRLP-noden (5799) kan aktiveras via repeatern. IRLP är en form av streaming via Internet (Voice Over IP). Här ges endast en kort sammanfattning av hur man bör använda sig av IRLP. Fullständig information, nodlistor m.m. finner man på www.irlp.net. Observera att du måste aktivera 85.4 Hz subton på din radio för att använda IRLP-noden.

När du börjar pratar är det en tidsfördröjning på cirka en sekund innan det du säger hörs i andra änden av länken. Detta medför att man bör undvika alltför korta sändningspass, då detta oftast leder till förvirring. Systemet behöver dessutom en sekund för att nyckla upp internetlänken. Med andra ord - Tryck in PTT:n i en sekund INNAN du börjar prata.

För att undvika irritation, ber vi dig att identifiera dig innan du startar IRLP-noden. Som lyssnare kan det upplevas som störande om det sänds serier med DTMF-toner och ingen har identiferat sig.

Exempel:
"Detta är SM4ABC som kopplar upp sig mot IRLP:n"
, därefter skickar du dina DTMF-kommandon.

Länk till nodlista (sorterad efter nodnummer).
Länk till nodlista (sorterad efter land).

Länk till reflektorer med dess anslutna noder.
Innan du kopplar upp dig mot en reflektor måste du läsa på ordentligt vad som gäller!
Handhavande:
1. Aktivera subton 85.4 Hz på din radio.
2. Starta repeatern.
3. Identifiera dig innan du börjar använda IRLP:n.
4. Ange önskat nodnummer via DTMF-tangenterna.
5. Vänta medan uppkoppling sker.
6. Avvakta några sekunder, så annan lokal trafik inte pågår.
7. Identifiera dig så att andra änden vet vem som öppnat länken.
8. Efter avslutat QSO, koppla ned genom att skicka DTMF 73.
Utsikt från masttoppen. Upp till 85 km fri sikt till horisonten.

Utsikt från masten
Klicka för fullstor bild (54 kB). Kort beskrivning och diverse data om repeatern.

Idén kläcktes 1995. Byggnationen påbörjad 1996.
Masten klar 1999. Solceller & vindelverk klart 2001.
Antenner utbytta samt kaviteter fixade och trimmade 2013.
Anropssignal: SK4RUV (aktiv sedan 1986)
QTH: Leksand. Höjd över havet ca 500 m.
Masthöjd: 43 m.
HAAT: Height Above Average Terrain
Cirka 300 meter (350 meter över Siljan).
Frekvenser: TX: 145.775 MHz, RX: 145.175 MHz.
Repeater-aktivering: 85.4 Hz eller 1750 Hz.
IRLP: Nodnummer 5799.
Rig: Hamtronics REP-200 + TE Systems 1412RN.
Känslighet: Squelchen öppnar vid -130 dBm och med en avsiktlig
hysteres på ca 2 dB stänger squelchen vid -132 dBm.
Mottagarkänsligheten med 12 dB SINAD-mätmetod ≤12 µV.
Antenner: RX: 8 stackade dipoler @ 40 m. Maxgain: 11 dBd.
TX: 8 stackade dipoler @ 24 m. Maxgain: 11 dBd.
Strålningsdiagram antenner.
Filter: 3+3 kaviteter, 110 dB/1 dB notch/loss per 3 filter samt 48 dB
isolation mellan TX/RX-antennerna ger totalt 158 dB isolation!
Temperaturdrift ca 1 kHz/°C. Mottagarblockering existerar inte.
Koaxialkablar: 7/8". Dämpning <0.5 dB.
Strömförsörjning: Laddning från solceller. Max. laddström 19 A.
Batterikapacitet: >2000 Ah. Nominell spänning 12.5-14.0 VDC
Omgivningstemp.: -20 °C till +45 °C i radioboden (beroende på årstid).
Snödjup: Vanligtvis mellan 50-100 cm.
www.irlp.net